Montblanc TimeWriter 1 Metamorphosis – Không chỉ vừa con mắt

9 Apr

Montblanc là một công ty sản xuất bút cao cấp có tiếng. Bên cạnh bút viết, Montblanc cũng sản xuất đồng hồ – có lẽ đó là một chiêu thức marketing để từ từ thuyết phục những người yêu thích đồng hồ đeo tay tiện ghé mua bút. Tuy đồng hồ đeo tay không phải là mặt hàng chính của họ, TimeWriter 1 Metamorphosis thực là một tác phẩm nghệ thuật đáng nể của Montblanc.

Ariel at ABlogtoRead tìm ra đầy đủ mọi chi tiết về chiếc đồng hồ này. Nói ngắn gọn thì điểm nổi bật độc đáo của nó là mặt đồng hồ biến đổi khi bạn nhấn vào thanh đòn ở bên hông. Công nghệ không có vẻ phức tạp nhưng hiệu ứng thị giác thì tuyệt vời. Hãy xem video ở trên – bạn có thể tua nhanh đến phút thứ năm để xem nó hoạt động ra sao.

Xem thêm tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: