Tag Archives: Alienware M11x

Một số ảnh chụp laptop Alienware M11x và những ấn tượng sơ khởi ban đầu

30 Mar

Những ấn tượng ban đầu khi “hàng ra khỏi vỏ”:

Thân cứng, chắc.

Màn hình sáng.

Ánh sáng màn hình không bị chói quá như ở các mẫu khác của Alienware.

Tốc độ chạy của máy nhanh hơn nhiều so với một số máy mỏng – và- nhẹ mà tôi thử  gần đây.

Điểm cuối cùng: máy cực gọn.

Xem thêm ở đây.

Advertisements