Tag Archives: apps

2009 Best iPhones App Ever Awards (Giải thưởng Những applications iPhone Xuất sắc Nhất Mọi Thời đại 2009)

11 Mar

Pocket God

Giải Nhất 2009 Best App Ever
Pocket God của Bolt Creative

Tải App

Pocket God là một application tuyệt cú vì nhiều lẽ. Từ một hòn đảo nhỏ và cô lập , môi trường tương tác nhiều kỳ của Pocket God đã được mở rộng ra thành một thế giới giải trí hầu như vô tận. Sau 31 kỳ, Pocket God nay cho phép cho các nhân vật trong trò chơi tương tác với nhau theo trăm nghìn cách mà bạn muốn.

Developer: Bolt Creative
Ngày phát hành: 2009-01-09
Thể loại: Giải trí
Giá hiện tại của iTunes app store: $0.99

Giải Nhì 2009 Best App Ever
2Do: A Stunning To Do List with Pus… của Guided Ways Technologies Ltd

Tải App

Ngày phát hành: 2009-10-15
Thể loại: Tăng tính hiệu quả
Giá hiện tại của iTunes app store: $6.99

Giải Ba 2009 Best App Ever
Tweetie 2 của atebits

Tải App

Ngày phát hành: 2009-10-05
Thể loại: Social Networking
Giá hiện tại của iTunes app store: $2.99

Những application được tôn vinh khác tại Giải 2009 Best App Ever

MiniSquadron

Tải App

Developer: MrFungFung
Ngày phát hành: 2009-11-18
Thể loại: Games :: Arcade
Giá hiện tại của iTunes app store: $2.99

Labyrinth 2

Tải App

Developer: Illusion Labs
Ngày phát hành: 2009-12-01
Thể loại: Games :: Giải đố
Giá hiện tại của iTunes app store: $4.99

iBlast Moki

Tải App

Developer: Godzilab
Ngày phát hành: 2009-09-09
Thể loại: Games :: Giải đố
Giá hiện tại của iTunes app store: $0.99

Eliminate Pro

Tải App

Developer: ngmoco, Inc.
Ngày phát hành: 2009-10-30
Thể loại: Games :: Arcade
Giá hiện tại của iTunes app store: $0.00.

Real Racing

Tải App

Developer: Firemint
Ngày phát hành: 2009-06-06
Thể loại: Games :: Thi đấu
Giá hiện tại của iTunes app store: $4.99.

Flight Control

Tải App

Developer: Firemint
Ngày phát hành: 2009-02-26
Thể loại: Games :: Chiến lược
Giá hiện tại của iTunes app store: $0.99.

HOMERUN BATTLE 3D

Tải App

Developer: Com2uS Corp.
Ngày phát hành: 2009-06-16
Thể loại: Games :: Thi đấu
Giá hiện tại của iTunes app store: $4.99.

Advertisements