Tag Archives: swimwear

Áo bơi hiệu JOG

6 Jul
French brand swimsuits for women and girls for sale, Singapore -   Image #2
Cửa hàng của nhãn hiệu Jog Swimwear (Pháp) tại Singapore có nhiều mẫu áo tắm một mảnh và hai mảnh sexy, và đặc biệt, có các mẫu áo tắm “vừa phải” để các bà mẹ chọn cho những cô con gái dưới 16 tuổi của mình.
7 Bassein Rd (9037 6826, http://www.jogswimwear.com)
JOG Swimwear
French brand swimsuits for women and girls for sale, Singapore -    Image #2French brand swimsuits for women and girls for sale, Singapore -   Image #2
French brand swimsuits for women and girls for sale, Singapore -   Image #2
Advertisements